Документите от заседанията на работната група за подготовка на ОП "Регионално развитие" 2014-2020

28.02.13 Оперативна програма "Регионално развитие"

pdf.gifСъстав на работната група.pdf (814.58 KB)

doc.gifИндикативeн План-график за работата на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014 – 2020.doc (43 KB)

doc.gifДневен ред на първото заседание на Работната група.doc (67 KB)

doc.gifДневен ред на второто заседание на Работната група.doc (69 KB)

doc.gifОперативна програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. – Вариант 1.doc (95 KB)

doc.gifПротокол от второто заседание на Работната група.doc (326.5 KB)

doc.gifОбобщени коментари, получени след второ заседание (23.08.2012 г.) на тематична работна група .doc (396 KB)

doc.gifДневен ред на третото заседание на Работната група.doc (77 KB)

doc.gifОперативна програма за регионално развитие за периода 2014 - 2020.doc (1.23 MB)

doc.gifПротокол от четвъртото заседание на Работната група.doc (289 KB)

doc.gifОбобщени коментари, получени от членове на работната група след четвъртото заседание 30.10.12.doc (269.5 KB)

doc.gifДневен ред на петото заседание на Работната група 26.11.2012.doc (74 KB)

doc.gifПротокол от петото заседание на работната група.doc (209.5 KB)doc.gifДневен ред на шестото заседание на Работната група18.12.12.doc (78 KB)

doc.gifОперативна програма "Региони в растеж" .doc (4.8 MB)

doc.gifПротокол от шестото заседание на Работната група.doc (286 KB)