Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”

Концепция за Оперативна програма за Наука и образование за интелигентен растеж за периода 2014 – 2020

Концепция за Оперативна програма за Наука и образование за интелигентен растеж за периода 2014 – 2020.pdf (1013.4 KB) Въз основа на Решение №328 на МС от 25 април 2012 г., със Заповед на Министъра на образованието, младежта и науката,...