Оперативна програма за околна среда

Документите от заседанията на работната група за подготовка на ОП за околната среда 2014-2020

Първо заседание_05.09.2012_Интегриране на политиките по околна среда и изменение на климата в 5-те фонда към ОСР и програмиране за 2014-2020 г..pdf (1.01 MB) Дневен ред на първото заседание.pdf (298 KB) Индикативен график и задачи на...