Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Документите от заседанията на работната група за подготовка на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Първо заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна програма "Развитие на чвоешките ресурси" 2014-2020.pps (248 KB) Протокол от първото заседание на работната група 10.08.2012.pdf (417.89 KB) Протокол от второто...