Оперативна програма "Транспорт" 2014-2020

Документите за подготовката на ОП "Транспорт" 2014-2020

Протокол от първото заседание на Работната група.pdf (347.5 KB) Протокол от второто заседание на Работната група_.pdf (3.6 MB) Протоко от третото заседание на Работната група_.pdf (1.52 MB) Напредък в подготовката на Оперативна програма...