Оперативна програма "Добро управление"

Протокол от второто заседание на Тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Добро управление“

Протокол от второто заседание на Тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Добро управление“...
Оперативна програма "Добро управление"

Проект на Стратегическа рамка на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Проект на Стратегическа рамка на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.doc (317...
Оперативна програма "Добро управление"

Документи относно Оперативна програма "Добро управление"

Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани през програмен период 2014-2020. pdf (377.33...