Оперативна програма "Регионално развитие"

Документите от заседанията на работната група за подготовка на ОП "Регионално развитие" 2014-2020

Състав на работната група.pdf (814.58 KB) Индикативeн План-график за работата на тематичната работна група за разработване на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 2014 – 2020.doc (43 KB) Дневен ред на първото...