Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г

Третото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., ще се проведе на 02.08.2013 г. В тази връзка, приложено Ви изпращаме: 1. Дневен ред на предстоящото заседание...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Документи от тематичната работна група за ПРСР 2014-2020

Споразумение за партньорство и ПРСР 2014-2020.ppt (1.13 MB) Сценарии за дефиниране на селски райони за целите на политиката за развитие на селските райони в България за периода 2014 - 2020.pptx (752.42 KB) Териториален обхват на ПРСР...