Споразумение за партньорство 2014-2020кохезионен фондоперативни програмиразвитие на селските районирибарство и аквакултуриспоразумение за партньорствоструктурни фондове

ЕК сключи Споразумението за партньорство с България

Европейската комисия сключи споразумение за партньорство с България, определящо стратегията за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в страната. С днешното споразумение се открива пътят към инвестиране на общо...
Споразумение за партньорство 2014-2020

Проектът на споразумението за партньорство е публикуван за обсъждане

Проект на Споразумението за партньорство на България за периода 2014-2020г. е публикуван за второ публично обсъждане, съобщава правителствената пресслужба. Това е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата...
Споразумение за партньорство 2014-2020

Деветото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г.

ДНЕВЕН РЕД на Деветото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г. /09август 2013 г., 14:00 часа; Министерски съвет, Гранитна зала/...
Споразумение за партньорство 2014-2020българия 2020; европа 2020; структурни фондове

Публично представяне на Споразумението за партньорство

Покана от заместник министър-председателят и министър на правосъдието, г-жа Зинаида Златанова, за участие в представяне на Споразумението за партньорство на Република България във връзка с прилагането на Европейските структурни и...
Споразумение за партньорство 2014-2020споразумение за партньорство

Проект на протокол от Осмото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство

Проект на протокол от Осмото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство.doc (162.5 KB) Draft_Partnership_agreement_Bulgaria_1504_annex_1.doc (379 KB) Draft_Partnership_agreement_Bulgaria_1504_annex_2.doc...
Споразумение за партньорство 2014-2020договор за партньорствоструктурни фондове

Проект на споразумение за партньорство на република България, очертаващо помощта от европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

. Проект на споразумение за партньорство на република България, очертаващо помощта от европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г_.doc (2.85 MB) Draft_Partnership_agreement_Bulgaria_1504_annex_1.doc (379 KB)...
Споразумение за партньорство 2014-2020

Окончателен протокол от Шесто заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство

Окончателен протокол от Шесто заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство.doc (58...
   12 > >>