Документите от заседанията на работната група за подготовка на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

28.02.13 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020