Документи от тематичната работна група за ПРСР 2014-2020

13.03.13 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

ppt.gifСпоразумение за партньорство и ПРСР 2014-2020.ppt (1.13 MB)

pptx.gifСценарии за дефиниране на селски райони за целите на политиката за развитие на селските райони в България за периода 2014 - 2020.pptx (752.42 KB)

ppt.gifТериториален обхват на ПРСР 2014-2020 г. съгласно Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025.ppt (41.93 MB)

ppt.gifПроект на регламент за Развитие на селските райони за периода 2014-2020.ppt (708.5 KB)

pptx.gifОбща рамка на социално-икономическия анализ.pptx (280.72 KB)

pptx.gifАграрният сектор в България, Гърция, Унгария и Франция (Сравнителен анализ).pptx (265.33 KB)

pptx.gifАнализ на аграрния сектор.pptx (323.18 KB)

pptx.gifСъстояние и развитие на българската ХВП.pptx (338.76 KB)

pptx.gifАнализ на социално-икономическо състояние на селските райони.pptx (355.8 KB)

pptx.gifАнализ на дефиницията за селските райони в България.pptx (1.19 MB)

pptx.gifSWOT анализ .pptx (124.69 KB)

pptx.gifСценарии за дефиниране на селски райони за целите на политиката за развитие на селските райони в България за периода 2014 - 2020.pptx (749.97 KB)