Становище по предложените мерки за намаляване на административната тежест за бенефициентите, които са обект на дискусия в рамките на подготовката на бъдещото Споразумение за партньорство за програмния период 2014-2020

19.03.13 Споразумение за партньорство 2014-2020