Шесто заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство

29.03.13 Споразумение за партньорство 2014-2020