Заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г

01.08.13 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Третото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., ще се проведе на 02.08.2013 г.

В тази връзка, приложено Ви изпращаме:

1. Дневен ред на предстоящото заседание

2. Преработени анализ и стратегия на ПРСР 2014-2020 г.

На заседанието ще бъде направена презентация, акцентираща върху основните моменти в анализа и стратегията на ПРСР. След презентацията се предвижда дискусия по представения материал. Дискусията ще бъде структурирана около две основни точки:

1. Идентифицирани нужди за финансиране през следващия програмен период

2. Избор на мерки, чрез които нуждите ще бъдат адресирани

Целта на дискусията ще бъде участие на всички заинтересовани страни в процеса на идентифициране на нуждите и избора на мерките в бъдещата ПРСР 2014-2020 г.

 Поради логистични ограничения в заседанието на работната група ще бъде възможно участието само по един от определените от всяка институция/група организации представители – титуляр или заместник.

 zip.gifPRSR_2014_2020_SWOT_NEEDS_draft_22__07__2013_zaTRG.zip (2.05 MB)

 doc.gifDneven_red_III_zasedanie_02_08_2013.doc (53 KB)