Седмо заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство

08.04.13 Споразумение за партньорство 2014-2020