Документите от заседанията на работната група за подготовка на ОП за околната среда 2014-2020

pdf.gifПърво заседание_05.09.2012_Интегриране на политиките по околна среда и изменение на климата в 5-те фонда към ОСР и програмиране за 2014-2020 г..pdf (1.01 MB)

pdf.gifДневен ред на първото заседание.pdf (298 KB)

pdf.gifИндикативен график и задачи на работната група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за периода 2014 -2020.pdf (602.7 KB)

doc.gifПротокол от първото заседание на Работната група 5.09.2012.doc (319 KB)

pdf.gifНасоки за интегриране на политиките по околна среда и изменение на климата във фондовете за КП, ОСП и ОПР за периода 2014 – 2020 _19.10.2012.pdf (1020.1 KB)

pdf.gifАнализ на настоящата ситуация в сектор околна среда и изменение на климата. Първо предложение за приоритети на оперативна програма за околна среда за периода 2014 – 2020.pdf (721.04 KB)

doc.gifПротокол от второто заседание на Работната група_19.10.2012.doc (422.5 KB)

pdf.gifЗелена инфраструктура.pdf (639.51 KB)

pdf.gifПриоритетни оси на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“.pdf (2.8 MB)

pdf.gifПроцес на програмиране ОП за околна среда за период 2014 – 2020.pdf (791.03 KB)

doc.gifПротокол от третото заседание на Работната група_21.12.12.doc (366 KB)

pdf.gifСтратегия на ОП за околна среда за период 2014 – 2020.pdf (518.43 KB)