Протокол от второто заседание на Тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Добро управление“

20.08.13 Оперативна програма "Добро управление"