Проект на протокол от Шесто заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство

03.04.13 Споразумение за партньорство 2014-2020