Споразумение за партньорство 2014-2020

Седмо заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство

Agenda_WG_12.04.2013.docx (37.52 KB) Draft_PA___annexes.zip (434.44 KB) Draft_Partnership_agreement_Bulgaria_04_04.doc (2.85 MB) ETC_template_2013_02_25.pdf.pdf (469.89 KB) OP_template_2013_02_25.pdf.pdf (286.84...
Споразумение за партньорство 2014-2020

Проект на протокол от Шесто заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство

Проект на протокол от Шесто заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство.docx (23.52...
Споразумение за партньорство 2014-2020

Шесто заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство

Проект на насоки на Европейската комисия за предварителните условия.pdf (814.88 KB) Guidance on Ex Ante Conditionalities.pdf (181.56 KB) Guidance on Ex Ante Conditionalities PART IIdoc (991 KB) Административен капацитет.doc (159 KB)...
Споразумение за партньорство 2014-2020

Становище по предложените мерки за намаляване на административната тежест за бенефициентите, които са обект на дискусия в рамките на подготовката на бъдещото Споразумение за партньорство за програмния период 2014-2020

Становище по предложените мерки за намаляване на административната тежест за бенефициентите, които са обект на дискусия в рамките на подготовката на бъдещото Споразумение за партньорство за програмния период 2014-2020.doc (46...
Споразумение за партньорство 2014-2020българия 2020; програмен период 2014-2020; техническа помощ; административен капацитет

Дневен ред на заседанието и документите за дискусия за заседание на 18 март 2013

Дневен ред на Шестото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020.docx (37.67 KB) Обосновка на избора на тематични цели.docx (148.46 KB) Оценка...
Споразумение за партньорство 2014-2020

Документите от заседанията на работната група за подготовка на Договора за партньорство 2014-2020

Национална програма за развитие: България 2020_.pdf (3.52 MB) Протокол от първото заседание на Работната група.doc (67 KB) Индикативeн План-график за работата на Работната група .doc (39.5 KB) Протокол от второто заседание на Работната...
  << <12