Коментари на ЕК по проекта на Споразумение за партньорство, изпратен на 30.08.2013 г (английски език)

19.11.13 Споразумение за партньорство 2014-2020