БЪЛГАРИЯ 2020

Документите от заседанията на работната група за подготовка на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

28.02.13 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

pps.gifПърво заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна програма "Развитие на чвоешките ресурси" 2014-2020.pps (248 KB)

pdf.gifПротокол от първото заседание на работната група 10.08.2012.pdf (417.89 KB)

pdf.gifПротокол от второто заседание на работната група_24.09.2012.pdf (434.29 KB)

pdf.gifПротокол от третото заседание на работната група 11.12.2012.pdf (512.06 KB)

pps.gifНапредък по програмиране на Договора за партньорство за периода_2014-2020_.pps (1.35 MB)

pps.gifОпреративна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 първи проект.pps (281.5 KB)

pps.gifОперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 втори проект.pps (399.5 KB)

pps.gifПредварителна оценка на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 .pps (224.5 KB)

pps.gifСтановище на службите на Комисията относно разработването на споразумение за партньорство и програми в България за периода 2014—2020.pps (211 KB)