БЪЛГАРИЯ 2020

Деветото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г.

02.08.13 Споразумение за партньорство 2014-2020

ДНЕВЕН РЕД на Деветото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г.

/09август 2013 г., 14:00 часа; Министерски съвет, Гранитна зала/


1.Презентация на приноса на Министерство на земеделието и храните към Споразумението за партньорство – представител на МЗХ;
2.Презентация на приноса на Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури към Споразумението за партньорство– представител на ИАРА;

3.Обсъждане на проекта на Споразумението за партньорство.

rar.gifПроект на Споразумението за партньорств.rar (1.08 MB)