БЪЛГАРИЯ 2020

Протокол от второто заседание на Тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Добро управление“

20.08.13 Оперативна програма "Добро управление"

Протокол от второто заседание на Тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Добро управление“ doc.gif(307 KB)