БЪЛГАРИЯ 2020

Документи относно Оперативна програма "Добро управление"

07.03.13 Оперативна програма "Добро управление"

pdf.gifПредложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани през програмен период 2014-2020. pdf (377.33 KB)