БЪЛГАРИЯ 2020

Информационни източници за програмен период 2014-2020

15.03.13 Полезни връзки

Единен информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България

Политиката на сближаване на ЕС за периода 2014–2020

Портал за обществени консултации на Министерски съвет

Портал ЕВРОПА

Център за модернизиране на политики

Европейски институт

Информационен портал за неправителствените организации в България

Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове