БЪЛГАРИЯ 2020

Коментари на ЕК по проекта на Споразумение за партньорство, изпратен на 30.08.2013 г (английски език)

19.11.13 Споразумение за партньорство 2014-2020

pdf.gifLETTER_TO_BG__PA_informal_observations.docx.pdf (52.79 KB)

pdf.gifBG_PA_INFORMAL_observations_ESIF_DGs___FINAL.doc.pdf (127.97 KB)