БЪЛГАРИЯ 2020

Проект на споразумение за партньорство на република България, очертаващо помощта от европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

31.05.13 Споразумение за партньорство 2014-2020

. doc.gifПроект на споразумение за партньорство на република България, очертаващо помощта от европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г_.doc (2.85 MB)

doc.gifDraft_Partnership_agreement_Bulgaria_1504_annex_1.doc (379 KB)

doc.gifDraft_Partnership_agreement_Bulgaria_1504_annex_2.doc (98 KB)

doc.gifDraft_Partnership_agreement_Bulgaria_1504_annex_3.doc (148 KB)

doc.gifDraft_Partnership_agreement_Bulgaria_1504_annex_4.doc (239 KB)

doc.gifDraft_Partnership_agreement_Bulgaria_1504_annex_5.doc (393 KB)

doc.gifDraft_Partnership_agreement_Bulgaria_1504_annex_6.doc (95.5 KB)

doc.gifDraft_Partnership_agreement_Bulgaria_1504_annex_7.doc (238 KB)

doc.gifDraft_Partnership_agreement_Bulgaria_1504_annex_8.doc (108.5 KB)

doc.gifDraft_Partnership_agreement_Bulgaria_1504_annex_9.doc (95.5 KB)