БЪЛГАРИЯ 2020

Седмо заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство

08.04.13 Споразумение за партньорство 2014-2020

 

unknown.gifAgenda_WG_12.04.2013.docx (37.52 KB)

  zip.gifDraft_PA___annexes.zip (434.44 KB)

  doc.gifDraft_Partnership_agreement_Bulgaria_04_04.doc (2.85 MB)

  pdf.gifETC_template_2013_02_25.pdf.pdf (469.89 KB)

  pdf.gifOP_template_2013_02_25.pdf.pdf (286.84 KB)