БЪЛГАРИЯ 2020

Проект на протокол от Шесто заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство

03.04.13 Споразумение за партньорство 2014-2020

unknown.gifПроект на протокол от Шесто заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство.docx (23.52 KB)