БЪЛГАРИЯ 2020

Шесто заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство

29.03.13 Споразумение за партньорство 2014-2020

pdf.gifПроект на насоки на Европейската комисия за предварителните условия.pdf (814.88 KB)

pdf.gifGuidance on Ex Ante Conditionalities.pdf (181.56 KB)

doc.gifGuidance on Ex Ante Conditionalities PART IIdoc (991 KB)

doc.gifАдминистративен капацитет.doc (159 KB)

doc.gifНамаляване на административната тежест.doc (157 KB)

pdf.gifОценка на съществуващите системи за електронен обмен на данни.pdf (1.34 MB)