БЪЛГАРИЯ 2020

Дневен ред на заседанието и документите за дискусия за заседание на 18 март 2013

12.03.13 Споразумение за партньорство 2014-2020

unknown.gifДневен ред на Шестото заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020.docx (37.67 KB)

unknown.gifОбосновка на избора на тематични цели.docx (148.46 KB)

unknown.gifОценка на съществуващите системи за електронен обмен на данни, преглед на вече наличните електронни услуги за бенефициентите и на основните им нужди за развитие.docx (32.37 KB)